WiFi-sikring

Få nu adgangssikret netværket

Få nu adgangssikret det trådløse netværk, hvis du ikke allerede har gjort det. Et åbent WiFi (trådløst) netværk udgør nemlig en risiko for din IT-sikkerhed.

Ved et åbent WiFi netværk forstås trådløse netværk på husstanden, hvor der ikke er adgangskode på så alle, også uvedkommende kan tiltvinge sig adgang.

Uvedkommende kan gå på det åbne trådløse netværk og ”aflytte” kommunikationen, eller “snylte” på internetforbindelsen, f.eks til at begå lovovertrædelser via det åbne netværk.

Derfor bør det trådløse WiFi netværk ikke være åbne. Det bør som minimum sikres med en adgangskode, så der er bedre styr på hvem der har adgang til netværket.

Du adgangssikrer dit trådløse netværk, ved at følge vejledningen til din router. Eller hvis routeren er leveret af din internetudbyder, kan du evt. finde vejledning på deres hjemmeside.

WiFi-sikring