IT sikkerhed

Sikker digital hverdag

Guide til en mere sikker digital hverdag

På SikkerDigital.dk kan borgere, virksomheder og myndigheder finde viden, vejledning og konkrete værktøjer til en mere sikker digital hverdag. SikkerDigital.dk er skabt ud fra et ønske om at højne kendskabet til cybertrusler, samt at forbedre bevidstheden om hvordan de kan imødegås. Digitaliseringsstyrelsen, Erhvervsstyrelsen, samt en række samarbejdspartnere står bag sikkerdigital.dk.

IT sikkerhed