WiFi-sikring

Gratis WiFi åbningstilbud, uge 33

Vil gøre Assens mere WiFi sikker.

BEMÆRK – DETTE ÅBNINGSTILBUD UDLØB DEN 20. AUGUST 2016

Assens PC support, vil med et gratis åbningsstilbud til private, gøre Assens mere WiFi sikker.

Assens PC Support tilbyder i uge 33, fra mandag den 15. til og med fredag den 19. august, gratis at adgangssikre åbne WiFi netværk, til de 10 der først booker “hjemmesupport” på Assens PC Support’s online booking. Der kan bookes tid henholdsvis kl. 10 og kl. 14, de 5 hverdage tilbuddet gælder.

Bemærk at tilbuddet kun gælder i uge 33, og at det kun er for private, bosiddende i postområde 5610 Assens (ekskl. øer), og at der skal bookes tid via Assens PC Support’s hjemmeside.

Ved åbne WiFi netværk forstås trådløse netværk på husstanden, hvor der ikke er adgangskode på så alle, også uvedkommende kan tiltvinge sig adgang.

Uvedkommende kan gå på det åbne trådløse netværk og ”aflytte” kommunikationen, eller “snylte” på internetforbindelsen, f.eks til at begå lovovertrædelser via det åbne netværk.

Derfor bør det trådløse WiFi netværk ikke være åbne. Det bør som minimum sikres med en adgangskode, så der er bedre styr på hvem der har adgang til netværket.

WiFi-sikring

Assens PC support

Ved samme lejlighed tilbydes også gratis hjælp til at få f.eks den trådløse printer koblet på det trådløse netværk, efter det er blevet gjort mere sikkert.

Endelig sikres det også, at det trådløse netværk ikke anvender samme kanal som de øvrige netværk i nabolaget. Derved sikres det optimale trådløse signal.

Assens PC Support er nu startet op, som en underafdeling af Fronto.dk, efter flere kundehenvendelser fra private. Hvilket tyder på at der er et udækket behov, for denne type service, i Assens og omegn.

Fronto.dk servicerer virksomheder og foreninger med Webdesign, Online-målinger, E-læring og IT-konsulent ydelser inden for ERP, GIS og data m.v.